Sydney Album BBP Reunion 2007

Members of Bangabandhu Parishad with their wives (some of them). These are the people behind the Olympic Park Boishakhi Mela

From left (front): Kishor Das, Mahabubur Rahman, Faisal Hossain, Nahid Kamal (Faisal`s wife with son Dipro), Zahirul Islam and Tushar Roy
(back): P. S. Chunnu, Sheikh Shamimul Huq, Chandana Huq, Dr. Sudhir Lodh, Shamoli Lodh, Shah Alam Syed, Shirin Syed
Dr. Abdur Razzak, Roxana Razzak, Khairul Abedin, Nishat Abedin, Ruhul Chowdhury, Noorjahan Chowdhury,
Anisur Rahman (Nantu) and Mumtaz Rahman with son Auvishek

HOME (bangla-sydney.com)